Stichting Mijn Eigen Thuis schenkt Woongroep Happy Home €3.500,00

8 januari 2013

Bijlage foto: v.l.n.r.: Angélina Bloemberg, penningmeester Woongroep Happy Home, Cees Lustig PR, Jan van de Hoef, voorzitter en Offerman, secretaris Mijn Eigen Thuis.

Namens het bestuur van Stichting Mijn Eigen Thuis heeft secretaris Paul Offerman een cheque van € 3.500,00 overhandigd aan een delegatie van het bestuur van de Stichting Woongroep Happy Home.
Dit bedrag zal worden besteed aan het inhuren van een projectleider die Woongroep Happy Home met expertise zal ondersteunen. Op het gebied van bouwkunde en techniek zal de projectleider de aannemer ondersteunen bij het uitwerken van de wensen en eisen van de jongeren.

Over de stichting Woongroep Happy Home
De Stichting Woongroep Happy Home is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking. In 2007 hebben ouders de handen ineen geslagen en zijn in gesprek geraakt over de wens om een woonvorm te realiseren voor hun kind. De meesten kennen elkaar via school of van diverse sportclubs in Hilversum of omgeving. De kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Ze hebben allemaal een verstandelijke beperking en wonen nog thuis. Maar over een paar jaar willen ze, net als andere jonge mensen op zich zelf wonen. Hun ouders gaan ze daarbij helpen. De woongroep is bezig met een locatie in Eemnes.
Over de stichting Mijn Eigen Thuis
De stichting MET is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor ouders/ verzorgers van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. De Stichting MET doet dit door middel van het inzetten van de zogenaamde KMP methode. Deze methode houdt in dat Stichting MET ouders ondersteunt doormiddel van Kennis, Middelen en Partners.

De stichting MET is een maatschappelijke non-profit organisatie. Dit betekent dat alle inkomsten die worden gegenereerd, na aftrek van basale kosten, direct aangewend kunnen worden om de groepen ouders ook op financieel gebied te ondersteunen. De stichting MET is zelf geen opdrachtgever en draagt geen eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het bouwproces. Wel stelt de stichting MET voorwaarden aan eventuele financiële ondersteuning aan ouders om een succesvol ontwikkeltraject te bewerkstelligen. De belastingdienst heeft de stichting MET de ANBI status toegekend, hetgeen betekent dat de stichting geen belasting hoeft af te dragen over giften en donaties.

De Stichting MET werkt nauw samen met lokale en regionale overheden, het ministerie van VWS, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.