Aanmelden

Woongroep Happy Home biedt woonmogelijkheden aan 16 personen.
Op dit moment zijn alle appartementen bewoond. Wel is het mogelijk om zich aan te melden voor de reservelijst.
Aanmeldformulier en toelatingscriteria kunt u hier downloaden.

Het is vooraf goed om te weten dat het bestuur een aantal regels heeft vastgelegd in het huishoudelijk reglement:

  • Bij aanvang van de huur is bewoner ten minste 18 jaar is
  • Hij/zij beschikt over een PGB, grondslag VG met minimaal een ZZP-VG03
  • Hij/zij heeft een Wajong uitkering of loon uit arbeid
  • Hij/zij heeft een curator of mentor/bewindvoerder
  • Het oordeel van de orthopedagoog is leidend
  • Dat de zorg gezamenlijk wordt ingekocht bij 1 zorgaanbieder
  • Aanmelding van een kandidaat biedt geen garantie voor daadwerkelijke plaatsing.