Woongroep Happy Home en Amerpoort ondertekenen intentieovereenkomst

19 september 2012

Woongroep Happy Home, een initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, en zorgaanbieder Amerpoort tekenden op 10 september jl. een intentieovereenkomst voor toekomstige samenwerking. De ondertekenaars waren Paul Willems, bestuurder van Amerpoort, en Jan van de Hoef en Hanneke van der Plas, resp. voorzitter en secretaris van Woongroep Happy Home. Van de Hoef: ‘Hiermee is de samenwerking met Amerpoort vastgelegd om dit wooninitiatief te realiseren.’

Zelfredzaamheid en verdere ontplooiing
Woongroep Happy Home maakt zich sinds 2007 sterk voor het oprichten van een woongroep in ’t Gooi, eerst onder de naam ‘woongroep Hilversum’. De ouders zijn in overleg met gemeenten en woningcorporaties over woonruimte voor 12 tot 16 jongeren. Van de Hoef: ‘We zoeken voor onze kinderen een plek waar ze zich veilig en verzorgd voelen, waar ze zich kunnen ontplooien en hun eigen leven leiden. Boodschappen doen, naar hun werk gaan, onderdeel uitmaken van de buurt. Kortom: een volwaardig thuis.’

Midden in de maatschappij
Amerpoort ondersteunt meerdere ouderinitiatieven in de regio. Paul Willems: ‘Deze vorm van wonen en zorg verstrekken past helemaal bij ons uitgangspunt dat mensen met een verstandelijke beperking hun eigen leven zoveel mogelijk kunnen vormgeven en meedoen in de samenleving.’