Bewoners

De jongeren die samen wonen hebben een verstandelijke beperking. Zij gebruiken geen drugs en hebben geen gedragsstoornissen zoals agressie, seksueel ontremd of intimiderend gedrag. Er is naar gestreefd om een groep jonge mensen bijeen te brengen waarbij de primaire hulpvraag voortkomt uit een licht verstandelijke beperking. Ze passen zo goed mogelijk bij elkaar gezien niveau en leeftijd. Uitgangspunt is dat iedereen een vorm van volwaardige dagbesteding heeft.

Naast hun dagbesteding verzorgen de bewoners ook (onder begeleiding) hun eigen huishouding, helpen mee met het bereiden van de dagelijkse maaltijd en daarbij horende corvee.

De bewoners weten hun weg te vinden in de omgeving naar algemene voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en bibliotheek.
Voor het sporten maken zij o.a. gebruik van  G-hockey in Laren, tennisvereniging Eemnes, zwembad de Biezem, Dansstudio Dansu
en basketbalvereniging Eem’78
Een aantal jongeren is nog op zoek naar een passende invulling van hun vrije tijd zoals bijvoorbeeld zang of knutselgroep.