Wij kunnen wel wat hulp gebruiken

NSGK ondersteunt Stichting Woongroep Happy Home, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

Naast donaties en giften stellen wij iedere hulp van bedrijven, instellingen en particulieren bijzonder op prijs. Voor de Woongroep is er op tal van terreinen praktische hulp en support nodig. Mocht u willen bijdragen aan onze ontwikkeling neem dan contact op met het secretariaat, secretariaat@woongroephappyhome.nl.

Happy Home draait nu ruim een jaar en het pand is ingericht. De bewoners, team en ouders genieten van het mooie onderkomen.
Toch hebben we nog een wish list van zaken die in eerste instantie geen prioriteit hadden maar waar we nu en in de toekomst wel aan willen werken.
Zo is er bijvoorbeeld nog de wens om een ruimte in richten als media/bibliotheek/speel-o-theek.

Voor deze zaken is uw bijdrage van harte welkom!

Doneren kan via overboeking op:
NL 32 RABO 01328 63774 t.n.v. St.Woongroep Happy Home o.v.v. Gift

De Stichting Woongroep Happy Home wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen o.a de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever.