Ouderinitiatief

In 2007 is door onze ouders het initiatief genomen om een woongroep te starten.
Na veel gesprekken met o.a. zorgverleners, gemeente, adviseurs en andere wooninitiatieven
is het uiteindelijke plan gerealiseerd in Eemnes.
Wij wonen nu net zoals onze leeftijdsgenoten op ons zelf in een eigen appartement. Daarnaast hebben we twee gemeenschappelijke woonkamers waarin we koken, eten en elkaar ontmoeten.
Amerpoort is partner in zorg van St.Woongroep Happy Home. Een enthousiast en veelzijdig vast team geeft ons begeleiding in Happy Home.
Naast het beschermd en veilig wonen biedt de woongroep  de mogelijkheid om de zelfredzaamheid te vergroten en ons te ontplooien.

Er is een scheiding van zorg en wonen. De zorg wordt ingekocht door alle PGB’s gezamenlijk daarvoor te gebruiken. De huur betalen we vanuit onze WAJONG aan St.Woongroep Happy Home.
De stichting huurt het totale pand aan de Eemhof van de Diaconie der Hervormde Gemeente Eemnes.