jaarverslag activiteiten ANBI

Per 1 juli 2010 is Stichting Woongroep Happy Home aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

Inschrijving KvK: 50324756
Fiscaal nummer RSIN: 8226.77.350
Postadres secretariaat:
Brederode 13, 1275 DL Huizen
Telefoonnummer: 06-23113580
Mail: secretariaat@woongroephappyhome.nl

Doelstelling:
De stichting stelt zich tot doel een kleinschalig woonproject te exploiteren voor mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking.

De stichting huurt een pand met 16 appartementen en 2 gezamenlijke huiskamers en kantoor/ slaapruimte en verhuurt die weder aan de bewoners. Daarnaast koopt de stichting de zorg collectief in bij een gekwalificeerde zorgaanbieder. De stichting is verantwoordelijk voor onderhoud van de personenalarmeringssyteem, digitale planbord en de collectieve ruimtes en de inboedel daarvan. Voor de kosten van vervanging / afschrijving op deze onderdelen wordt een reservefonds opgebouwd.

Met de groep ouders vindt jaarlijks overleg plaats over allerlei zaken varierend van huurprijs tot woon- en leefregels.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
De heer J.T.van de Hoef
Secretaris:
Mevrouw A.J.van der Plas-de Wolff
Penningmeester:
Mevrouw A.G.M.Bloemberg-Tolboom
Algemeen lid:
De heer C.Lustig

Beloningsbeleid bestuursleden:  De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden km’s en kantoorkosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling:
Nu het gebouw gerealiseerd is, richt de stichting zich op de de levering van goede zorg door een zorgaanbieder, de toekomst van het ouderinitiatief waaronder de inzet van vrijwilligers en bijhouden van de wachtlijst van nieuwe kandidaten. Ook het beheer en onderhoud van het pand blijft aandacht vragen.
De inkomsten van de stichting worden verkregen door een jaarlijkse bewonersbijdrage en giften door particulieren en bedrijven.
De tegoeden van de stichting worden gestald op een bankrekening bij een Nederlandse bank.
De tegoeden worden gebruikt voor onderhoud van pand, tuin en domotica en vervanging inventaris gemeenschappelijke woonkamers. Een aanzienlijk deel wordt gereserveerd voor vervanging inventaris en domotica en onderhoud op lange termijn, een deel voor huurderving door leegstand.

ANBI publicatieplicht 2020 formulier

ANBI publicatieplicht 2021 formulier

ANBI publicatieplicht 2022 formulier
erratum: in de ANBI publicatieplicht formulieren staat een fout in de link naar ons Visie document

Lees hier het:
jaarverslag activiteiten over 2014
jaarverslag activiteiten over 2015
jaarverslag activiteiten over 2016
jaarverslag activiteiten over 2017
jaarverslag activiteiten over 2018
jaarverslag activiteiten over 2019
jaarverslag activiteiten over 2020
jaarverslag activiteiten over 2021
jaarverslag activiteiten over 2022

Financieel jaarverslag:

Balans per 31-12-2022

Balans per 31-12-2021

Balans per 31-12-2020

Balans per 31-12-2019

Balans per 31-12-2018

Balans per 31-12-2017

Balans per 31-12-2016

Balans per 31-12-2015

Balans per 31-12-2014

Balans per 31-12-2013

Balans per 31-12-2012