jaarverslag activiteitenANBI

Per 1 juli 2010 is Stichting Woongroep Happy Home aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

Inschrijving KvK: 50324756
Fiscaal nummer RSIN: 8226.77.350
Postadres secretariaat:
Brederode 13, 1275 DL Huizen
Telefoonnummer: 06-23113580
Mail: secretariaat@woongroephappyhome.nl
 

Doelstelling:
De stichting stelt zich tot doel een kleinschalig woonproject te exploiteren voor mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking.

De stichting huurt een pand met 16 appartementen en 2 gezamenlijke huiskamers en kantoor/ slaapruimte en verhuurt die weder aan de bewoners. Daarnaast koopt de stichting de zorg collectief in bij een gekwalificeerde zorgaanbieder. De stichting is verantwoordelijk voor onderhoud van de personenalarmeringssyteem, digitale planbord en de collectieve ruimtes en de inboedel daarvan. Voor de kosten van vervanging / afschrijving op deze onderdelen wordt een reservefonds opgebouwd.

Met de groep ouders vindt jaarlijks overleg plaats over allerlei zaken varierend van huurprijs tot woon- en leefregels.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
De heer J.T.van de Hoef
Secretaris:
Mevrouw A.J.van der Plas-de Wolff
Penningmeester:
Mevrouw A.G.M.Bloemberg-Tolboom
Algemeen lid:
De heer C.Lustig
 
Beloningsbeleid bestuursleden:  De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden km’s en kantoorkosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling:

Een goede locatie is gevonden op het parkeerterrein van voormalig winkelcentrum de Eemhof in Eemnes. Voor de realisatie is een samenwerking opgezet met architect, aannemer/ontwikkelaar voor bouwkundige plan en met derde partij voor financiering van het project. Een en ander in nauw overleg met betrokken gemeente. Het pand is december 2014 opgeleverd.

Lees hier het
jaarverslag activiteiten over 2014
jaarverslag activiteiten over 2015
jaarverslag activiteiten over 2016
jaarverslag activiteiten over 2017
jaarverslag activiteiten over 2018

Financieel jaarverslag:

Balans per 31-12-2018
Balans per 31-12-2017
Balans per 31-12-2016
Balans per 31-12-2015
Balans per 31-12-2014
Balans per 31-12-2013
Balans per 31-12-2012