Twee hoogtepunten in één week

5 september 2014

Het eerste is het echte hoogste punt van de nieuwbouw op  de parkeerplaats van de Eemhof.  Dit keer een festiviteit zonder hoogwaardigheidsbekleders, maar met de echte helden van de bouw in hoofdrol. De mannen die er voor zorgen dat ze steen voor steen naar de top gaan.  En natuurlijk is er een afvaardiging van de toekomstige bewoners die “pannenbier” mee hadden genomen. Voor de eerste keer konden ze binnen in hun “ Happy Home” kijken en op het hoogste punt een foto maken.

Het tweede hoogtepunt deze week was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort, de organisatie die de zorg gaat organiseren en leveren bij de Woongroep Happy Home. Op de foto bestuurder Paul Willems van Amerpoort en namens Woongroep Happy Home de  voorzitter Jan van de Hoef en secretaris Hanneke van der Plas.

De meeste nieuwe bewoners en hun verwanten hebben al een band met Amerpoort. Zij maken onder andere  gebruik van het logeerhuis, dagbesteding, het Cultureel centrum en Leon.  Vorige week is er een plenaire vergadering geweest met alle ouders, in aanwezigheid van Alfons Klarenbeek en Han Westendorp. De ouders hebben een presentatie gekregen over alle ins en outs bij het leveren van zorg in Happy Home en de samenwerking zoals die met Amerpoort is afgesproken. Alfons Klarenbeek: “Daarbij draait het vooral om maatwerk en klantvriendelijkheid. Zo hebben de ouders ook een stem in de selectieprocedure van de medewerkers die binnenkort gaat starten. Amerpoort heeft daarin de eindverantwoordelijkheid, maar de ouders hebben een belangrijke stem. We werken daarin écht samen.”

Voor de inrichting en voorzieningen van de gemeenschappelijke ruimten is nog veel geld nodig. Woongroep Happy Home staat hiervoor op 20 september op de braderie  Minnehof in Eemnes en op 10 oktober is er een benefietavond georganiseerd door Eemnes Bruist met medewerking van  o.a. Kookstudio Eemnes en Cabaret Cats. Kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen via de website van Eemnes Bruist.