NSGK collecte

13 november 2015

Collecte voor kinderen met een handicap

Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Eemnes en omstreken komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) van 16 t/m 21 november.

Gewoon kind zijn

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor  kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

De ouders van bewoners van Woongroep Happy Home zullen ook collecteren. De helft van de opbrengst van de NSGK collecte mogen wij besteden voor onze eigen woongroep. Laat de collectanten niet voor een dichte deur staan en geef ze een warm, gul onthaal. Mede namens bewoners van Happy Home alvast hartelijk dank.